View All Vacancies

Darlithydd Cyfrifiadureg/ Computing Lecturer (Computer Science)

Computing

Location:  Wrecsam/Wrexham
Salary:  £34,520 to £37,706 per annum
Closing Date:  Saturday 30 June 2018
Reference:  1718097

Swydd llawn amser

Rydyn ni'n awyddus i recriwtio Darlithydd Cyfrifiadura brwdfrydig, ymroddgar ac ysbrydoledig i ymuno â'n tîm. Hoffem glywed gan unigolion sy'n gallu cyfathrebu ac ymgysylltu â myfyrwyr ar bob lefel, gan sbarduno eu hangerdd am y pwnc.  Rydym hefyd am glywed gan bobl sydd â dyhead, syniadau ymchwil a’r gallu i feddwl yn gydweithrediadol. 

Os yw hyn yn debyg i chi - gwnewch gais.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 30 Mehefin 2018.   Cynghorir ymgeiswyr i ymgeisio'n gynnar gan ein bod ni’n cadw’r hawl i gau swydd wag cyn y dyddiad cau os derbynnir nifer fawr o geisiadau. 

Mae sgiliau iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon.

I wneud cais yn Gymraeg cysyllwch a’r adran Adnoddau Dynol (jobs@glyndwr.ac.uk neu 01978 294407) am ffurflen gais.


Full time position

We are looking to recruit a motivated, engaging, and inspiring Computing Lecturer to join our team. We would like to hear from individuals that are able to communicate and engage students at all levels, igniting their passion for the subject area. We also want to hear from people with aspiration, research ideas, and collaborative thinking. 

If this sounds like you – please do apply using the application form.

Closing date for receipt of applications is 30 June 2018.  Applicants are advised to apply early as we reserve the right to close a vacancy prior to the closing date if a high number of applications are received. 

Welsh language skills are desirable for this post. 

Further details:    Swydd Ddisgrifiad/Job Description    
Email details to a friend

Wrexham Glyndwr University is an equal opportunities employer and positively encourages applications from suitably qualified and eligible candidates and will ensure applicants will not be discriminated against due to their protected characteristics under the Equality Act 2010. The University will make all efforts to meet your access requirements, please contact our Human Resources Team as soon as possible to discuss any adjustments you may need.

We welcome applications in Welsh and English. Any applications submitted in Welsh will not be treated less favourably than applications submitted in English.


Job Notifications

Login